Về Chúng tôi - About Us

  • Giới thiệu
  • 16:07 - 08/12/2020

1   Sứ mệnh

            Sứ mệnh của PHUCTHINHFOOD cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh  

  • Giá trị khách hàng: Là việc PHUCTHINHFOOD phải phấn đấu thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của khách hàng với chất lượng cao nhất.
  • Giá trị xã hội: Là việc PHUCTHINHFOOD phải tuân thủ các nguyên tắc chung của luật pháp, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, đóng góp nhiều thuế và phúc lợi xã hội, tạo ra nhiều việc làm.

2    Tầm nhìn

            Trở thành Tập đoàn có uy tín, mạnh về thương hiệu trên các lĩnh vực mà PHUCTHINHFOOD hoạt động. Cùng với sự phát triển của mình, PHUCTHINHFOOD  cam kết mang lại giá trị cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai phát triển của mỗi thành viên.

3    Hệ thống Quản trị

            PHUCTHINHFOOD hoạt động dựa trên hệ thống tài liệu quản lý gồm Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định, quy trình; các cá nhân, các phòng lập kế hoạch công tác tuần, tháng, năm.

4    Con người – sức mạnh cốt lõi:

            PHUCTHINHFOOD cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh  xác định các thành viên của PHUCTHINHFOOD là tài sản quý giá nhất. PHUCTHINHFOOD  cam kết: trọng dụng hiền tài, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất về tài năng và cuộc sống thịnh vượng về vật chất, phong phú về tinh thần. Để thực hiện cam kết này PHUCTHINHFOOD  đảm bảo bốn quyền sau đây cho mỗi thành viên:

  • Quyền phát triển tài năng: Được đào tạo đáp ứng nhu cầu công việc, được chủ động, sáng tạo trong công việc được giao, được ghi nhận và bù đắp thích đáng với đóng góp cho PHUCTHINHFOOD…
  • Quyền an toàn và an ninh: Được hưởng BHYT, BHXH, an toàn lao động…
  • Quyền dân chủ: Được tham gia vào việc ra quyết định liên quan đến công việc của mình, được phản ánh ý kiến cá nhân trực tiếp cho mọi cấp lãnh đạo…

Quyền tự do: Tự do ngôn luận, tự do lập các tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ theo sở thích… phù hợp với văn hóa và quy định của pháp luật.